19 ноември 2009

Среща с гущероподобно същество

Тази история е от Англия.

Събудих се през нощта в състояние на пълна мускулна парализа. Не можех да се помръдна - все едно нещо седеше върху мен. Започнах да се мъча да изляза от това състояние. След няколко мига на паника започнах леко да помръдвам пръстите си. Почувствах, че това е нещо повече от парализа. Имах чувството, че някой ме е стискал за гърлото.

Тогава дочух дишането на някой близо до лявото ми ухо. Започнах неистово да се опитвам да си завъртя главата в тази посока. С края на окото си зърнах някаква дълга глава. Изглеждаше като гущер. Чувствах, че сякаш ми чете мислите.

В следващия момент вече беше станал от мен и стоеше отстрани на леглото. Между завесите на прозореца преминаваше лъч светлина.

Съществото беше около 1.80 метра високо. Имах чувството, че е едва ли не щастливо или гордо (или и двете) от това, което беше ми причинило. Опитах се да го напсувам наум.

Съществото стъпи в лъча светлина и изчезна.

Връзка за повече информация (на английски)

ПОДОБНИ СТАТИИ:


Странно извънземно облечено като балерина в Англия





Страшна история: децата с черни очи

Няма коментари:

Публикуване на коментар