04 октомври 2009

Гигантските червеи

Има много легенди за гигантски земни червеи. Най-впечатляващата такава легенда е за гигантският червей-човекоядец от Монголия. Но кои са най-големите официално признати от науката червеи ?

Общо за целия свят са регистрирани 6000 вида червеи. В Европа има някои видове червеи, които достигат до 75 см дължина. Те се срещат в Германия, южна Франция, Италия.

В Америка видът Driloleirus americanus достига до дължина 1 метър. В Нова Зеландия от вида Spencerilla gigantean са намирани екземпляри с дължина 1,4 метра. В Австралия Megascolides australis достига до 3-4 метра. А най-дългият официално признат червей идва от Южна Африка - 6,7 метра.

Връзка за повече информация (на английски)


1 коментар: