19 септември 2009

Нови доказателства за водното минало на Марс

На долните две снимки са дадени пукнатини в дъното на кратер на Марс (в дясно) и пресъхнало езеро на Земята. Досега се е смятало, че тези геологични форми на Марс са се образували в следствие на термални свивания и разширявания. Но доктор Ramy El Maarry от института "Макс Планк" оспорва това твърдение. Според него пукнатините са твърде големи за да са се образували от термални процеси. Той счита, че те са се получили при пресъхване на водни басейни.


Връзка за повече информация (на английски)

ПОДОБНИ СТАТИИ:


Загадъчен монолит на Марс

Няма коментари:

Публикуване на коментар